Mennesker og migration

ARTIKLER

Ulkestrup Mark – Nordvestsjællands Tahrirplads – et fortællested om demokratiets udvikling i Danmark. Lisbeth Pedersen & Gudrun Lund. I: Fra Nordvestsjælland 2010. Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjælland. Niels Wickmann (red.). Historisk Samfund for Nordvestsjælland, 2010.

Drivkræfter bag tidlig dansk udvandring til USA. Lisbeth Pedersen. I: Noter, nr. 187, dec. 2010. Historielærerforeningen for Gymnasier og HF.

Udlængsel og hjemve – en dansk tømrersvends erfaringer som indvandrer i USA i begyndelsen af 1900-tallet. Lisbeth Pedersen. I: Fra Holbæk Amt 2004. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt. Mads Findal Andreasen (red.). Historisk Samfund for Holbæk Amt, 2004.

Den amerikanske blodprøve. Lisbeth Pedersen & Mads Findal Andreasen. I: Slægt og Stavn, nr. 1 2004.

Larsens Plads – tærsklen mellem to verdener. Lisbeth Pedersen. I: Drømmetid. Fortællinger fra Det Sjælelige Gennembruds København. København, 2004.

Danske landarbejderes motiver til at emigrere i midten af 1800-tallet – den menneskelige dimension. Lisbeth Pedersen. I: Nyere tid – historisk-etnologisk nyhedsbrev, nr. 28, nov. 2004.

Danskere i Den Amerikanske Borgerkrig. Lisbeth Pedersen & Mads Findal Andreasen. I: Siden Saxo – magasin for dansk historie, nr. 2, 2003.

Vestsjællændere i Den Amerikanske Borgerkrig – fra asken i ilden. Lisbeth Pedersen & Mads Findal Andreasen. I: Fra Holbæk Amt 2002. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt. Mads Findal Andreasen (red.). Historisk Samfund for Holbæk Amt, 2002.

Flugten til Amerika. Lisbeth Pedersen. I: Magasin for historie, nr. 2, 2000.

Kurs imod det punkt af horisonten, hvor solen hver aften gaar ned. En udvandrerhistorie fra Sæby Sogn i Vestsjælland. Lisbeth Pedersen & Mads Findal Andreasen. I: Fra Holbæk Amt 2000. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2000. P. Blumensaadt (red.). Historisk Samfund for Holbæk Amt, 2000.

KRONIKKER

Dengang Christian, Mads og Jens drog afsted. Lisbeth Pedersen & Gudrun Lund. I: Weekendavisen, Ideer, 4. januar 2013.

Pøbelen på Ulkestrup Mark. Lisbeth Pedersen & Gudrun Lund. I: Weekendavisen, Ideer, 27. maj 2011.

Den amerikanske blodprøve. Lisbeth Pedersen. I: Kalundborg Folkeblad, 28. dec. 2002.

The American Bloodtest. Lisbeth Pedersen & Mads Findal Andreasen. I: The Daily News, Greenville, Michigan, USA, 24. maj 2003.