Erfaringer

Lisbeth Pedersen (Historieudvikler) bruger ofte spor i landskaber og ting fra museers samlinger i sin forskning. Her står hun med fødderne solidt plantet i Tissø og viser hornstejlen fra en urokse, der blev ofret i søen omkring 600 e.Kr.
Lisbeth Pedersen bruger ofte spor i landskaber og ting fra museers samlinger i sin forskning. Her står hun med fødderne solidt plantet i Tissø og viser hornstejlen fra en urokse, der blev ofret i søen omkring 600 e.Kr. Foto: Anders Fischer.

Lisbeth Pedersen er mag.art. i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet og freelanceforsker i kulturhistoriske emner indenfor arkæologi og historie. Hun har efter mere end 30 år i museumsbranchen etableret Historieudvikler og har erfaring som:

  • leder af Kalundborg Museum gennem 26 år
  • kulturhistorisk konsulent for blandt andet A/S Storebælt, Bornholms Erhvervsråd, Naturpark Åmosen og tidl. Vestsjællands Amt
  • videnskabelig redaktør på 13 bøger
  • forfatter, medforfatter eller bidragsyder til mere end 50 artikler og kronikker
  • oplægsholder på faglige kongresser om forhistorisk fiskeri og fisketeknologi
  • guide på ekskursioner for virksomheder, interesseorganisationer, foreninger og Folkeuniversitetet.

Lisbeth Pedersen har været initiativtager til flere tværfaglige og tværnationale projekter. Hun har:

  • foretaget studierejser til USA, Frankrig, England og Australien
  • iværksat samarbejder med University of Wisconsin og Cranbrook Institute of Science, Michigan, USA
  • deltaget i arkæologiske udgravninger i Danmark, England og Frankrig
  • modtaget Kalundborgegnens kulturpris for ildhu og entusiasme.