Om mennesker og ting fra museers samlinger

BØGER

Hyldest og tak. Lisbeth Pedersen. I: Menneskers veje – kulturhistoriske essays i 100-året for Kalundborg Museum. L. Pedersen (red.). Kalundborg Museum, 2014.

Årets gang. Historier, beretninger og regnskab 2001 – 2008. Fra Kalundborg Museums Arbejdsmark. Lisbeth Pedersen (red.).  Årsskrift og tilhørende halvårlige programudgivelser. Kalundborg Museum.

Vilhelm Pedersens Maskinfabrik i Høng – fabrikant Vilhelm Pedersen. Lisbeth Pedersen m.fl. (red.). Kalundborg Museum, 2008.

Køge Museums årbog. Køge Museum,1978-82.

ARTIKLER

Fod på fortiden – Kalundborg i 6000 år. Lisbeth Pedersen. I: Menneskers veje – kulturhistoriske essays i 100-året for Kalundborg Museum. L. Pedersen (red.). Kalundborg Museum, 2014.

Vestborgen og Lindegården i Kalundborg – 100 år med ildsjæle, mæcener og bevaring. Lisbeth Pedersen. I: Fra Nordvestsjælland 2007. Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjælland. Arne H. Andersen (red.). Historisk Samfund for Nordvestsjælland. Historisk Samfund for Holbæk Amt og De Kulturhistoriske Museer i Holbæk Amt, 2007.

Pest, kolera og sygehusdebat i Kalundborg. Lisbeth Pedersen & Pia Lyngberg-Larsen. I: Årets gang 2003. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. L. Pedersen (red.). Kalundborg, 2004.

Levende fortidsminder – haveføljeton. Lisbeth Pedersen m.fl. 4 artikler i Siden Saxo – magasin for dansk historie, nr. 1-4, 2003.

Provoer i byen. Lisbeth Pedersen. I: Årets gang 2002. L. Pedersen (red.) Kalundborg, 2003.

Kalundborg og Omegns Museum – gamle samlinger i nyt lys. Lisbeth Pedersen. I: Historie & Samfundsfag, nr. 2, juni 2003. Udgivet af Foreningen af lærere i Historie & Samfundsfag.

Kalundborg og Omegns Museum. Lisbeth Pedersen. I: Kalundborgs historie (bd. 4). Kalundborg, 1992.

Så jævned’ han for andre den vanskelige vej. Lisbeth Pedersen. I: Jul i Kalundborg 1990. Kalundborg.

Mordgåden på Holbækvej – og hvad den førte til. Lisbeth Pedersen. I: Jul i Kalundborg og Omegn 1986. Kalundborg.

Fra græsrodsbevægelse til offentlig institution. Lisbeth Pedersen. I: Jul i Kalundborg 1985. Kalundborg.