Melchior Jensen – fra katolsk broder til protestantisk fornyer

Livet som franciskanerbroder i Danmark var svært i årene op til Reformationen i 1536, for reformationskampene gik især ud over tiggerordenerne. De såkaldte gråbrødre blev rent ud sagt smidt på porten. Lensmanden på Kalundborg Slot tvang sin slotsfoged til at drive gråbrødrene ud af byens kloster i 1532 og flyttede slottets ladegård ind i klostrets bygninger. De fleste gråbrødre måtte forlade Danmark, dog ikke Melchior Jensen, som var forstander på klostret i Kalundborg. Han konverterede, blev byens første lutheranske præst og opbyggede den nye protestantiske sogneorden på mange af franciskanernes normer og arbejdsmetoder. Han fik blandt andet organiseret midler til at bygge en ny kirke i Raklev.

Melchior Jensen blev kaldt forræder af sine egne, da han konverterede. Til gengæld blev han en effektiv og værdsat lutheransk forkynder. Han er mennesket bag Lisbeth Pedersens foredrag om reformationskampe og franciskanerordenen i Kalundborg.

Lisbeth Pedersen illustrerer det med motiver fra fortællesteder i bybilledet og kombinerer dermed stedsans med historier fra Kalundborg og omegn.

Foredraget kan også arrangeres som ekskursion. Arrangementerne kan markere 500- årsjubilæet for Martin Luthers provokerende opslag mod afladshandel på døren til slotskirken i Wittenberg i 1517.

Varighed: To timer inklusive pause.

Pris: 2.500 kr. (ekskl. moms) + transport. Pris udenfor Sjælland aftales individuelt.

Melchior Jensen opførte Raklev Kirke efter Reformationen. Kirken blev indrettet efter Reformationens nye protestantiske tankegang.
Raklev Kirke. Melchior Jensen fik opført en ny sognekirke i Raklev umiddelbart efter Reformationen. Den blev indrettet efter Reformationens nye protestantiske tankegang. Foto: Lisbeth Pedersen.