Ålefiskeri fra stenalderen til i dag

Ålen er en underlig fisk! Den gemmer stadig på hemmeligheder, selv om forskere har studeret den længe. Vi ved for eksempel endnu ikke, hvor ål yngler. Biologer verden over arbejder derfor intenst på at aflure ålens hemmeligheder, før det er for sent, for ålen er en truet dyreart.

Danskere har spist ål i mere end 8.000 år. Lisbeth Pedersen studerer, hvordan folk har fisket ål i Danmark og andre steder i verden gennem tiderne. Hun har udgravet 6.000-7.000 år gamle fiskeanlæg af træ, der svarer til ålegårdsanlæg, som fiskebønder og kystfiskere byggede herhjemme indtil midten af 1900-tallet. Så vi ved nu, at ål også har været eftertragtet stenaldermad.

I foredraget ”Ålefiskeri fra stenalderen til i dag” afslører Lisbeth Pedersen, hvorfor og hvordan mennesker i snart 8.000 år har trodset talrige efterårsstorme for at fange den gådefulde fisk.

Varighed: To timer inklusive pause.

Pris: 2.500 kr. (ekskl. moms) + transport. Pris udenfor Sjælland aftales individuelt.

Lisbeth Pedersen studerer ål har bl.a. udgravet en 5.000 år gammel ålegård i Halsskov ved Storebælt
Lisbeth Pedersen har bl.a. udgravet en 5.000 år gammel ålegård i Halsskov ved Storebælt. Foto: Lisbeth Pedersen.