Specialistviden

  • Om stenalderen

Footprint of the Past in Today‘s Landscape. Lisbeth Pedersen. I: Smakkerup Huse. A Late Mesolithic Coastal Site in Northwest Zealand Denmark. T.D. Price & A.B. Gebauer (eds.). 2005.

På sporet af stenalderens fiskeri og skovbrug ved Storebælt. Lisbeth Pedersen. I: Vor skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. april 2000.

7000 years of fishing: stationary fishing structures in the Mesolithic and afterwards. Lisbeth Pedersen. I: Man and Sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level. A. Fischer (ed.). Oxbow Monograph 53. 1995.

Traditional eel fishing on Røsnæs and in the Kattegat region, Denmark

Based on the essay “Åletøj og Røsnæsdragter”. Copyright Lisbeth Pedersen. I: Jul i Kalundborg, 1992.

Skolæstøksens kulturhistoriske betydning. Lisbeth Pedersen. I: Stammebåd og skolæstøkse. Arkæologiske undersøgelser ved Halsskov forud for etablering af den faste forbindelse over Storebælt. Rapport foranlediget af julegaveønske fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. L. Pedersen (red.). Udgivet af Kalundborg og Omegns Museum og A/S Storebæltsforbindelsen. 1988.

Sønderholm. En østsjællandsk boplads fra Ertebøllekultur – kendt, glemt og genfundet. Bente Jønsson & Lisbeth Pedersen. I: Antikvariske Studier 6. Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen, 1983.

Skolæstøkser. Lisbeth Pedersen. I: Skalk, nr. 4, 1980.

Neolitiseringsprocessen i Danmarks stenalder – ældre og nye opfattelser. Lisbeth Pedersen. I: Kontaktstencil 21. København, 1982.

FAGFÆLLEBEDØMTE UDGIVELSER

Eelers in Danish waters – interaction between men and their marine environment over 8000 years. Lisbeth Pedersen. I: Anciens peuplements littoraux et relations Homme/Milieu sur les côtes de l’Europe atlantique. Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and Environment along the European Atlantic Coasts. Marie-Yvane Daire et al. (eds.). BAR International Series 2570. 2013.

Bebyggelse og erhverv i sen jægerstenalder og tidlig bondestenalder Lisbeth Pedersen. I: Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven. L. Pedersen, Anders Fischer & Bent Aaby (red.). A/S Storebæltsforbindelsen i samarbejde med Kalundborg Museum, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen samt Nationalmuseet, 1997/Settlement and subsistence in the late Mesolithic and early Neolithic. The Danish Storebælt since the Ice Age – man, sea, forest. The Storebælt Publications, 1997.

Da verdensbilledet væltede/ When the world view turned upside down. Ibid.

De satte hegn i havet/They put fences in the sea. Ibid.

Ålegårde af træ – en teknologi, der holdt stand i 7000 år/Wooden eel weirs – a technology that lasted 7000 years. Ibid.

Skolæstøkser – fjerntransport og introduktion af landbrug i Danmark/Danubian shafthole axeslong-distance transport and the introduktion of agriculture. Lisbeth Pedersen m.fl. Ibid.

KRONIKKER

Samspilsramt julemad. Lisbeth Pedersen & Kim Aarestrup. I: Weekendavisen, Ideer, dec. 2013.

  • Om vikingetid og middelalder

Vikinger på foryngelseskur. Lisbeth Pedersen m.fl. I: Årets gang 2006 – historier, beretning og regnskab. L. Pedersen (red.). Kalundborg Museum, 2007.

Lunden ved Tissø – Hvidernes herresæde. Tissø og Åmoserne – kulturhistorie og natur. I: Fra Holbæk Amt 2003. L. Pedersen (red.). Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt. 2003. Historisk Samfund for Holbæk Amt, 2004.

Hvidernes gård. Lisbeth Pedersen. I: Skalk, nr. 1, 2002.

Øen hvor sproget blev til. Lisbeth Pedersen. I: Siden Saxo – magasin for dansk historie, nr. 3, 2002.

Vikingerne ved søen. Lisbeth Pedersen & Lars Jørgensen. I: Skalk, nr. 1, 1999.

Klostret i Kalundborg og kongelig opfindsomhed. Lisbeth Pedersen & Niels Hartmann. I: Fra Holbæk Amt 1998/99. P. Blumensaadt (red.). Historisk Samfund for Holbæk Amt, 1999.

Vikinger ved Tissø. Gamle og nye fund fra et handels- og håndværkscenter. Lisbeth Pedersen & Lars Jørgensen. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1996.

Vestergade 24 i Køge. Arkæologiske undersøgelser af 700-års bebyggelse. Lisbeth Pedersen. I: Køge Museum 1978-82.

Glimt af boligteknologiens udvikling i middelalderen. Resultater af en nødudgravning i Køge. Lisbeth Pedersen. I: Antikvariske Studier 5. Fortidsminder og Bygningsbevaring. Fredningsstyrelsen, 1982.

  • Om Storebælt

FAGFÆLLEBEDØMTE UDGIVELSER

Sprogø – udpost eller øen i midten/New finds and old sources from the Middle Ages and Renaissance Period on Sprogø. Lisbeth Pedersen. I: Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven. L. Pedersen, A. Fischer & B. Aaby (red.). A/S Storebæltsforbindelsen i samarbejde med Kalundborg Museum, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen samt Nationalmuseet, 1997/The Danish Storebælt since the Ice Age – man, sea, forest. The Storebælt Publications, 1997.

Borgen på Sprogø – myter og realiteter/The Castle on Sprogø. Ibid.

Gid du sad på Sprogø/I wish you were on Sprogø. Ibid.

Isbådstransporter over Storebælt/Ice-boat traffic across the Storebælt. Ibid.

KRONIKKER OG DEBATINDLÆG

Isstrabadser. Turen over Storebælt. Lisbeth Pedersen. I: Kristeligt Dagblad, 3. februar 1998.

Isstrabadser på Storebælt. Lisbeth Pedersen. I: Siden Saxo – magasin for dansk historie, nr. 4, 1997.

De satte hegn op og ventede. Lisbeth Pedersen I: Ingeniøren, nr. 10, 8. marts 1991.

Hvad broen afslørede. Lisbeth Pedersen m.fl. I: Univers, Berlingske Tidende, 3. juni 1997.

Sprogøs ry og rygte. Lisbeth Pedersen. I: Kristeligt Dagblad, 27. juni 1997.

7000 år på Storebælt. Lisbeth Pedersen. I: Ingeniøren, nr. 21, 23. maj 1997.

Livet før broen. Lisbeth Pedersen. I: Ingeniøren, nr. 13, 31. marts 1989.