Da danskere stemte med fødderne

”Der var hverken Plads eller Erhverv for os. Regeringen, Adelstanden, Øvrigheden, baade den verdslige og gejstlige, var vi Trælle for ussel Kost og en ringe Dagløn. At en Tjener eller fattig Mand kunde komme til sin lovlige Ret beroede paa, om han havde Penge. Vore Fædres Huse og Gaarde blev af Herremændene nedrevne, og de smaa Jordlodder lagt til de store Herregaardsmarker …” Sådan skrev den da 72-årige August Rasmussen i 1901 for at forklare, hvorfor han og en gruppe landsbyfæller fra Halleby Ore i Vestsjælland var udvandret til Michigan i USA i 1856-68.

I midten af 1800-tallet rejste flere hundrede danskere til USA som immigranter. De ønskede stemmeret, mulighed for at eje jord og frihed til at tale frit. Og så ønskede de at blive tiltalt med respekt. De drømte om en tilværelse med en større grad af social og økonomisk frihed og fremgang end den, de havde opnået i Danmark, selv efter grundlovens indførelse. Derfor stemte August Rasmussen, ligesom mange andre danskere, med fødderne.

I foredraget ”Da danskere stemte med fødderne” stiller Lisbeth Pedersen skarpt på den barske kritik af Danmark, som blandt andre udvandreren August Rasmussen kom med i sine erindringer. Gennem samtidsartikler, litteratur, kunst og økonomiske tilbageblik zoomer Lisbeth Pedersen ind på en oprørstid i Danmarkshistorien, som har været altafgørende for vores demokrati i dag. Hun afslører også, hvordan det gik for dem, som kom til USA.

Varighed: To timer inklusive pause.

Pris: 2.500 kr. (ekskl. moms) + transport. Pris udenfor Sjælland aftales individuelt.

Historieudvikler foredrag: August Rasmussen (år 1870) var blandt danskere, som i 1800-tallet immigrerede til USA og øgte væk fra trange samfundsvilkår i Danmark Historieudvikler foredrag: Ane Rasmussen (år 1870) var blandt danskere, som i 1800-tallet immigrerede til USA og øgte væk fra trange samfundsvilkår i Danmark

August og Ane Rasmussen omkring 1870. De var pionerer blandt danskere, som i midten af 1800-tallet immigrerede til USA. August fungerede som en slags arbejdscentral i USA for immigranter, der søgte væk fra trange samfundsvilkår i Danmark. Ukendt fotograf.