Når havet stiger

Havstigning er ikke et nyt fænomen. Også i stenalderen skulle menneskene tilpasse sig omfattende havstigninger, mens de udnyttede havet og landskabet for at skaffe sig mad.

I foredraget ”Når havet stiger” tager Lisbeth Pedersen tilhørerne med helt ind på stenalderbopladserne, hen til ildstederne og ned i forrådskamrene med nødder, som musene gnavede i. Hun fortæller om det arkæologiske arbejde i forbindelse med opførelsen af Storebæltsforbindelsen og om, hvad der blev fundet, mens broen og tunnellen blev bygget. Under hav- og jordoverfladen lå levn, som fortæller om mennesker, kultur og natur gennem årtusinder.

Lisbeth Pedersen var ansvarlig for de landarkæologiske undersøgelser i 1987-1997, da broen og tunnellen blev bygget. I den periode arbejdede arkæologer og naturvidenskabsfolk både til lands og til vands for at sikre talrige videnskabelige fund og skrive om dem. Lisbeth Pedersen var medredaktør på bogen ”Storebælt i 10.000 år” i et banebrydende samarbejde med bygherren A/S Storebælt.

Varighed: To timer inklusive pause.

Pris: 2.500 kr. (ekskl. moms) + transport. Pris udenfor Sjælland aftales individuelt.

Storebæltsbroen under opførelse. Arkæologiske udgravninger før opførelsen af den faste forbindelse over Storebælt førte til nye opdagelser om menneskers liv på grænsen mellem skoven og det støt stigende hav i stenalderen. Foto: A/S Storebælt.