Bygherrerådgivning og -forhandling

Historieudvikler tilbyder uvildig rådgivning til bygherrer allerede fra projekteringsfasen. Bygherrerådgivningen omfatter vurdering af risici og omkostninger ved jordarbejder, hvor der skal foretages arkæologiske undersøgelser som følge af museumslovens bestemmelser.

En god dialog med de offentlige myndigheder og museer er vigtig for bygherrer, så kostbar tid ikke går tabt i for lange diskussioner. Dialogen kræver en forståelse for både bygherrens vilkår og det arkæologiske arbejde samt et godt kendskab til museumsloven. Derfor tilbyder Historieudvikler at være bindeled mellem bygherrer og offentlige myndigheder.

Derudover kan Historieudvikler både før og efter udgravningsarbejdet vejlede bygherrer i, hvordan formidling af resultater fra arkæologiske undersøgelser kan blive til gavn for et firmas markedsføring.

Hvis det ønskes, kan Historieudvikler udarbejde en rapport om arbejdet.