Menneskers spor i landskaber

BØGER

Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø. L. Pedersen & A. Fischer (red.). Udgivet af Styringsgruppen for Naturpark Åmosen-Tissø, Kalundborg og Omegns Museum og Nationalmuseet 2005.

På sporet af kunst og kulturhistorie i Vestsjælland. Lisbeth Pedersen m.fl. red. Udgivet af Det regionale Museumsråd i Vestsjællands amt 2005.

Tissø og Åmoserne – kulturhistorie og natur. Årbog Fra Holbæk Amt 2003. L. Pedersen (red.). Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Holbæk Amt og De Kulturhistoriske Museer i Holbæk Amt 2004.

Kulturhistoriske interesseområder. Fredningsplanlægning. Flemming Beyer & Lisbeth Pedersen. Udgivet af Bornholms Amtskommune 1984.

Bornholm i oldtiden – oldtidsminder og deres kulturhistoriske baggrund. Lisbeth Pedersen. Udgivet af De Samvirkende Bornholmske Turistforeninger 1982.

Bornholm i historisk tid. Forsvarsværker og deres politiske baggrund. Turforslag og kort beskrivelse af de gamle kystskanser. H.E. Skaarup & Lisbeth Pedersen. Udgivet af De Samvirkende Bornholmske Turistforeninger 1982.

RAPPORT

Stammebåd og skolæstøkse. Arkæologiske undersøgelser ved Halsskov forud for etablering af den faste forbindelse over Storebælt. Rapport foranlediget af julegaveønske fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. L. Pedersen (red.). Udgivet af Kalundborg og Omegns Museum og A/S Storebæltsforbindelsen. 1988.

ARTIKLER

Hyldest og tak. Lisbeth Pedersen. I: Menneskers veje – kulturhistoriske essays i 100-året for Kalundborg Museum. L. Pedersen (red.). Kalundborg Museum, 2014.

Kultur- og naturmiljøer i Naturpark Åmosen-Tissø – to sider af samme sag. Lisbeth Pedersen & Anders Fischer. I: Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø. L. Pedersen & A. Fischer (red.). Udgivet af Styringsgruppen for Naturpark Åmosen-Tissø i samarbejde med Kalundborg og Omegns Museum og Nationalmuseet 2005.

Kulturmiljøer i og omkring Naturpark Åmosen-Tissø. Lisbeth Pedersen og Anders Fischer. I: Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø. L. Pedersen & A. Fischer red. Udgivet af Styringsgruppen for Naturpark Åmosen-Tissø i samarbejde med Kalundborg og Omegns Museum og Nationalmuseet 2005.

Katalog over særlige og typiske kulturmiljøer i og omkring Naturpark Åmosen-Tissø. Lisbeth Pedersen. I: Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø. L. Pedersen & A. Fischer (red.). Udgivet af Styringsgruppen for Naturpark Åmosen-Tissø, Kalundborg og Omegns Museum og Nationalmuseet 2005.

Fra Store Åmose til Storebælt. Lisbeth Pedersen. I: Kulturmiljøer i Vestsjællands Amt. Kulturmiljørådet. Vestsjællands Amt, 2005.

Tissø – offersø, vandreservoir og rekreativ ressource. Lisbeth Pedersen. I: Tissø og Åmoserne – kulturhistorie og natur. Årbog Fra Holbæk Amt 2003. L. Pedersen (red.). Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Holbæk Amt og De Kulturhistoriske Museer i Holbæk Amt 2004.

Som perler på en snor – kulturmiljøer fra Store Åmose til Storebælt. Lisbeth Pedersen. I: Årbog Fra Holbæk Amt 2001. P. Blumensaadt (red.). Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt. Historisk Samfund for Holbæk Amt og De Kulturhistoriske Museer i Holbæk Amt, 2001.

Stejlhøj – en ganske almindelig gravhøj og dens betydning for forrige århundredes debat om menneskets oprindelse. Lisbeth Pedersen. I: Fortidsminder og kulturhistorie. Antikvariske studier 9. Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen, 1988.

Højt prist for deres bedrifterLisbeth Pedersen & Christian Adamsen. I: Skalk, nr. 4, august 2010.

Bevaringsværdig industrikultur i Høng. Lisbeth Pedersen. I: By og Land, juni 2009, nr. 83. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Dyrelivet ved Mullerup for 9.500 år siden. Knud Rosenlund & Lisbeth Pedersen. I: Årets gang 2006 – historier, beretning og regnskab. L. Pedersen (red.). Kalundborg Museum, 2007.

De ældste tider. Lisbeth Pedersen. I: På sporet af kunst og kulturhistorie i Vestsjælland. L. Pedersen m.fl. (red.). Udgivet af Kulturgruppen og Det Regionale Museumsråd i Vestsjællands Amt 2005.

Vikinger. Lisbeth Pedersen. I: På sporet af kunst og kulturhistorie i Vestsjælland. L. Pedersen m.fl. (red.). Udgivet af Kulturgruppen og Det Regionale Museumsråd i Vestsjællands Amt 2005.

De vestsjællandske åmoser og åløb. Lisbeth Pedersen. I: På sporet af kunst og kulturhistorie i Vestsjælland. L. Pedersen m.fl. (red.). Udgivet af Kulturgruppen og Det Regionale Museumsråd i Vestsjællands Amt 2005.

Hvider og Valdemarer. Lisbeth Pedersen. I: På sporet af kunst og kulturhistorie i Vestsjælland. L. Pedersen m.fl. (red.). Udgivet af Kulturgruppen og Det Regionale Museumsråd i Vestsjællands Amt 2005.

Guldaldermalere og husmænd i Halleby Ore. Lisbeth Pedersen. I: På sporet af kunst og kulturhistorie i Vestsjælland. L. Pedersen m.fl. (red.). Udgivet af Kulturgruppen og Det Regionale Museumsråd i Vestsjællands Amt 2005.

Tissø Geddeklækkeri – historien om et betonfundament. Lisbeth Pedersen. I: Årets gang 2004 – historier, beretning og regnskab. L. Pedersen (red.). Kalundborg og Omegns Museum, 2005.

Stenbilleder. Lisbeth Pedersen. I: Skalk, nr. 1, 1985.

Hjul i Eskebjerg. Lisbeth Pedersen. I: Jul i Kalundborg 1982.

FAGFÆLLEBEDØMT UDGIVELSE

Fishing structures in wetlands. Lisbeth Pedersen. I: Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology. Proceedings of a conference held by WARP and the National Museum of Denmark in conjunction with Silkeborg Museum, Jutland, 1996. B. Coles et al. (eds.). Exeter, 1999.

KRONIKKER

Tag ud i naturen og oplev kulturen i Vestsjællands Grønne Hjerte. Kalundborg Folkeblad og Frederiksborg Amts Avis, okt. 2002.

Et stormandssæde ved Tissø. Lisbeth Pedersen & Lars Jørgensen. Univers, Berlingske Tidende, 25. nov. 1997.