Fagfællebedømte udgivelser

Eelers in Danish waters – interaction between men and their marine environment over 8000 years. Marie-Yvane Daire et al. (eds.). Anciens peuplements littoraux et relations Homme/Milieu sur les côtes de l’Europe atlantique. Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and Environment along the European Atlantic Coasts. BAR International Series 2570. 2013.

Fishing structures in wetlands. Lisbeth Pedersen. I: Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology. Proceedings of a conference held by WARP and the National Museum of Denmark in conjunction with Silkeborg Museum, Jutland, 1996. B. Coles et al. (eds.). Exeter, 1999.

 

Lisbeth Pedersen har været initiativtager til at få udgivet nedenstående bøger som e-bøger. De er udgivet i samarbejde med Sund & Bælt.

Storebælt i 10.000 år – mennesket, havet og skoven. Lisbeth Pedersen m.fl., red. Udgivet af A/S Storebælt (nu Sund og Bælt), København, 1997, i samarbejde med Kalundborg og Omegns Museum, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen samt Nationalmuseet. A/S Storebælt, København, 1997. http://quickpaper.rosendahls.dk/sundblt/sundblt004/#/1/

The Danish Storebælt since the Ice Age – man, sea and forest. Lisbeth Pedersen et al. (eds.). A/S Storebælt Fixed Link in co-operation with Kalundborg Regional Museum and the National Forest and Nature Agency (the Ministry of Environment and Energy) and the National Museum of Denmark. A/S Storebælt, Copenhagen, 1997. (Engelsk paralleludgivelse).