Fra Darwin til Drachmann

Da englænderen Charles Darwin i 1859 udgav sin bog ”Arternes oprindelse”, blev vores tiptip- og tipoldeforældres verdensbillede vendt op og ned. Biskopper, præster og lærde fór i blækhuset. Hvordan kunne nogen påstå, at vi nedstammer fra aberne, når nu vi var Guds skabninger? Videnskabsfolk fik travlt med at argumentere for og imod, og diskussionerne var hede – også i Danmark.

I sit foredrag ”Fra Darwin til Drachmann” giver Lisbeth Pedersen eksempler på opgøret om Darwins evolutionsteorier i 1800-tallet i en dansk sammenhæng. Hun dykker ned i oldtidsfund, der førte til en skarp polemik blandt førende arkæologer og naturvidenskabsfolk. Hun skildrer også, hvordan danske forfattere som J.P. Jacobsen og Holger Drachmann førte diskussionerne om menneskets oprindelse ud til menigmand. J.P. Jacobsen oversatte Darwins bog til dansk i populære hæfter i 1871-72. Og i 1893 udkom Drachmanns novelle ”Dreven af!” om en dramatisk isbådstransport på Storebælt i 1871. I Drachmanns fortælling om begivenheden diskuterer en apoteker, en seminarist, en grosserer, en smed og en landmand netop Darwins udviklingsteorier under den iskolde og livsfarlige tur …

Varighed: To timer inklusive pause.

Pris: 2.500 kr. (ekskl. moms) + transport. Pris udenfor Sjælland aftales individuelt.

Isbådstransport over Storebælt. Så dramatisk forestillede kunstneren Sophus Schack sig en vintertransport over Storebælt i midten af 1800-tallet. Foto fra ”Storebælt i 10.000 år”, A/S Storebælt, 1997.